Hoogbegaafd
Dyslectici
drugs

 

De 20 meest gevaarlijke drugs

The Lancet
Bij het samenstellen van de Lancet lijst werd per drug gekeken naar de volgende factoren: de lichamelijke schadelijkheid voor de gebruiker, hoe verslavend de drug is,
en de gevolgen voor de maatschapij. De lijst is samengesteld door psychiaters gespecialiseerd in verslaving en beambten van politie en justite met medische of
wetenschappelijke kennis. De drugs op de lijst zijn op basis van de genoemde criteria met elkaar vergeleken en gerangschikt.
De daaruit voortgekomen lijst van de 20 meest gevaarlijke drugs ziet er als volgt uit (te beginnen met de gevaarlijkste):

 1. Heroïne
 2. Cocaïne
 3. Barbituraten (slaapmiddelen/ kalmeringsmiddelen)
 4. Straatmethadon
 5. Alcohol
 6. Ketamine (verdovingsmiddel)
 7. Benzodiazepinen (Valium)
 8. Amfetamine (speed)
 9. Tabak
 10. Buprenorphine (vervangmiddel voor heroïne, zoals methadon)
 11. Cannabis
 12. Oplosmiddelen (lijm)
 13. 4-MTA (pepmiddel)
 14. LSD
 15. Methylfenidaat (Ritalin)
 16. Anabole steroïden (prestatieverhogende middelen)
 17. GHB (slaapmiddel/ narcosemiddel/ partydrug)
 18. XTC
 19. Alkyl nitraten (spierontspanner, partydrug)
 20. Khat (mild stimulerende plant)

(Zie ook het artikel van msnbc, en de BBC Horizon documentaire)

Posities 5 en 9 trekken meteen de aandacht. Alcohol en tabak blijken gevaarlijker te zijn dan cannabis, LSD, XTC en nog een rijtje andere illegale drugs!
Dit feit valt in eerste instantie misschien moeilijk te geloven, maar als je de schadelijke gevolgen van alcohol en tabak onderkent kun je weinig anders concluderen.
Veel illegale drugs zijn blijkbaar minder gevaarlijk dan degene die we zo goed kennen. Alcohol en tabak zijn beide verslavend, schadelijk voor de gezondheid (zelfs dodelijk) en
veroorzaken enorme overlast voor de maatschappij. Het wordt dan opeens iets moeilijker te begrijpen waarom een niet verslavende, niet toxische drug als LSD verboden is.


Het RIVM
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelde in 2009 een vergelijkbare lijst samen. Deze laat een overeenkomstig beeld zien wat betreft de posities van
alcohol en tabak ten opzichte van de bekende illegale drugs. Opvallend op deze lijst is verder de positie van de paddo's, helemaal onderaan. Deze, kennelijk vrij onschuldige,
hallucinogene paddestoelen zijn in 2008 aan de opiumlijst toegevoegd en daarmee illegaal geworden. De 19 meest gevaarlijke drugs volgens het RIVM:

 1. Crack (rookbare cocaïne)
 2. Heroïne
 3. Alcohol
 4. Methamfetamine (pepmiddel)
 5. Cocaïne
 6. Amfetamine (speed)
 7. Tabak
 8. Methadon (vervangmiddel voor heroïne
 9. XTC
 10. GHB (slaapmiddel/ narcosemiddel/ partydrug)
 11. Ketamine (verdovingsmiddel)
 12. Cannabis
 13. LSD
 14. Buprenorphine (vervangmiddel voor heroïne, zoals methadon)
 15. Methylfenidaat (Ritalin)
 16. Benzodiazepinen (Valium)
 17. Anabole steroïden (prestatieverhogende middelen)
 18. Khat (mild stimulerende plant)
 19. Paddo's (hallucinogene paddestoelen)

(Zie ook het artikel van het NRC)

De opiumwet wankelt

Met deze wetenschap in de hand wordt het moeilijk om de opiumwet nog serieus te nemen. Want hoe rechtvaardig je de legale verkoop van gevaarlijke drugs als alcohol en
tabak terwijl je tegelijk allerlei minder gevaarlijke drugs verbiedt? Dat heeft iets te veel weg van discriminatie. Of is het gewoon een calibratiekwestie?
Zijn we van schrik misschien wat doorgeslagen in onze reactie op (sommige) drugs?


De meeste volwassenen die ik ken drinken wel eens een biertje of een glas wijn. De één wat vaker dan de ander, maar ik ken persoonlijk weinig probleemdrinkers.
Dit is vrij normaal; de meeste mensen kunnen prima omgaan met hun drugsgebruik (want dat is het). Ze houden hun alcohol- en tabaksinname in de hand,
lijden een productief leven en creëren geen overlast. Helaas zijn er ook altijd uitzonderingen. Probleemgevallen die hun gebruik niet in de hand kunnen houden en daar de
negatieve consequenties van ondervinden. Dit laatste is echter een uitzondering; de meerderheid van deze legale drugsgebruikers blijkt een normaal leven te leiden.


Maar wat moeten we dan met de drugs die lager dan alcohol en tabak op de lijsten staan? Deze drugs zijn minder schadelijk en minder verslavend.
Er is eigenlijk geen geldige reden om drugs als cannabis, XTC, paddo's en LSD illegaal te houden zolang alcohol en tabak wel legaal zijn.
Legaliseer deze drugs en reguleer de verkoop. En geef het individu het fundamentele recht terug om zelf over zijn eigen lichaam en geest te beschikken.


Van de drooglegging in de VS tijdens de jaren 1920 hebben we veel kunnen leren. We hebben gezien dat verbieden de vraag naar, en daarmee de illegale
handel in alcohol niet doet afnemen. We hebben gezien dat de georganiseerde misdaad, met Al Capone voorop, ongelooflijk veel geld en macht heeft vergaard aan
deze illegale handel. Maar uiteindelijk werd deze niet ongevaarlijkde drug weer legaal en de wereld is desondanks nog steeds niet vergaan.
Reguleren werkt beter dan verbieden; dat geldt niet alleen voor alcohol maar voor alle drugs.Een recent onderzoek toont aan dat het veel voorgeschreven medicijn Ritalin voor de behandeling van psychiatrische diagnoses als
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), gelijke effecten op de hersenen heeft als regelmatig cocaïne gebruik,
in het speciaal in de gebieden van de cortex.

Een studie uitgevoerd op laboratoriummuizen toont verder dat de effecten van Ritalin gebruik vaak vrijwel gelijk zijn aan die van cocaïne,
wat grote zorgen zou moeten baren bij ouders die hun kinderen behandelen met de medicijnen. Het onderzoeksteam verbonden
aan de Rockefeller Universiteit heeft aangetoond dat methylphenidate, het actieve ingedriënt in het ADHD medicijn, vrijwel dezelfde lange termijn
schade oplevert als de harddrugs.

“Methylphenidate, waarvan men in de veronderstelling is dat het een onschadelijke samenstelling is, kan structurele en biochemische effecten hebben in
sommige gebieden van de hersenen die zelfs groter zijn dan die van cocaïne. Verdere studies zijn nodig om de implicaties op het gedrag in kaart te brengen
en om het mechanisme waarmee de medicijnen de synapse formatie aantasten te begrijpen.” zegt RU senior research associate Yong Kim,
co-auteur van de nieuwe studie die gepubliceerd is in het februari 3e editie van het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences

RU Vincent Astor hoogleraar Paul Greengard, de directeur van het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Neurowetenschappen,
is mede auteur van de publicatie. Het team heeft het gedrag van muizen bestudeerd die geïnjecteerd werden met ofwel cocaïne of
methylphenidate voor een duur van 2 opeenvolgende weken. Zodra de testperiode was afgelopen richten de onderzoekers hun aandacht
op hun vragen over de effecten van de twee substanties op neuronen.

Uit de conclusies kan worden opgemaakt dat Ritalin zich in veel opzichten gelijk gedraagt in de hersenen als cocaïne, daarbij in acht
genomen dat het beide psychoactieve substanties zijn, en daardoor gelijkachtige effecten hebben.
In sommige gevallen echter had methylpenidate zelfs een grotere impact dan de harddrugs, waarbij het bijvoorbeeld een grotere
dosis proteïne expressie opwekte in bepaalde gebieden van de hersenen.

Dit onderzoek is van zeer groot belang voor de gezondheid van de vele miljoenen kinderen in de wereld die met ADHD medicijnen
worden behandeld en ouders dienen de recepten voor hun kinderen te controleren. Verder, hoewel de onderzoekers aangeven dat er
meer onderzoek nodig is, wil dat niet zeggen dat ze met andere resultaten zullen kunnen komen. Ze bedoelen daarmee enkel dat ze de
studie zullen herhalen voor het verder bestuderen van de exacte effecten van Ritalin op de hersenen.

 


Begin Over Mij HoogbegaaftheidDyslexieBeroemde Mensen met de Gaven van dyslexieDit Moet u WetenStukje economieDe economie van KondratieffFavoriete koppelingenVan plastic olie MakenJuridischHondenEnergieBacteriƫnDe piramide van MaslowSteve JobsBorderlinevoedingangst voor de OverheidJaloersdrugswerkende mensen NarcismeJo Janssen Porta Mosana verwijderd dochter van haar vaderlieverbeter.nlBoeddhaWubbo Ockels het is genoeg we zijn te ver gegaan WederkerigheidRegelsgermaansegeneeskunde www.quarter-horses.nlwww.gastenverblijf-rogery.beHomeopathieMedisch falenTransformatie