Hoogbegaafd
Dyslectici
Wederkerigheid

 

De stichters van de belangrijke religies en de grote filosofische systemen, hoogontwikkelde zielen die zelf een diepe verbinding met de werkelijkheid kenden, hebben steeds weer het
belang van wederkerigheid in het handelen benadrukt. Een kleine bloemlezing – uitgebreider dan in ‘Destructieve relaties op de schop’ – van wat bekend is als ‘de gouden regel’:

Confucianisme: ‘Wat je niet wilt dat je aangedaan wordt, doe het de anderen niet aan.’ (K’ ong-foe-tzi, Gesprekken 15.23, 6e eeuw v.Chr.);
Boeddhisme: ‘Kwets anderen niet met wat je zelf doet lijden.’ (Gautama, de Boeddha, Udana-Varga 5.18, 5e eeuw v.Chr.);
Jaïnisme: ‘In geluk en lijden, in vreugde en smart, moeten we steeds de andere schepselen zien zoals we onszelf zien, en we moeten ons ervan onthouden anderen dat aan te doen waarvan we
zelf niet willen dat het ons wordt aangedaan.’ (Mahavira, Sutrakritanga 1.11.33, 5e eeuw v.Chr.);
Zoroastrianisme: ‘Doe de anderen niet aan wat voor jezelf niet goed is.’ (Shayast-na-shayast 13.29, 5e eeuw v.Chr.);
Plato: ‘Ik wens me tegenover anderen te kunnen gedragen zoals ik wens dat ze zich tegenover mij gedragen.’ (4e eeuw v.Chr.);
Vedische traditie: ‘Doe een ander nooit aan wat je schadelijk acht voor jezelf. Dit is dharma. Ander gedrag is veroorzaakt door zelfzuchtige verlangens.’ (Mahabharata, Anushasana Parva, 113.8);
Judaïsme: ‘Wat je voor jezelf verwerpelijk vindt, doe dat ook je naaste niet aan. Dat is de hele Torah; al het overige is toelichting. Ga en leer dit.’ (Rabbi Hillel, Talmud, Shabbath 31a, 50 voor tot
ca 10 n.Chr.);
Christendom: ‘In alles: doe voor anderen wat je wil dat zij voor jou doen, want dit is de hele Wet en de profeten.’ (Mattheus 7:12);
Taoïsme: ‘Ik ben goed voor hen die goed zijn voor mij. Ik ben ook goed voor hen die niet goed zijn voor mij. Want deugdzaamheid is goed zijn. Ik ben oprecht voor hen die oprecht zijn tegenover mij.
Ik ben ook oprecht tegenover hen die niet oprecht zijn tegenover mij. Want deugdzaamheid is oprecht zijn.’ (Lao Tze, Tao Teh Tsjing, 49);
Islam: ‘Niemand gelooft echt, tenzij hij voor zijn naaste wenst wat hij wenst voor zichzelf.’ (Mohammed, An-Nawawi, Hadith 13);
Inca: ‘Iedereen moet zich gedragen tegenover anderen, zoals hij wil dat anderen zich gedragen tegenover hem.’ (Manku Qhapaq, Inca-koning en wetgever, Cuzco, 12e eeuw);
Pima: ‘Doe je naaste geen onrecht aan en haat je naaste niet. Want niet hem doe je onrecht aan, maar jezelf.’ (Arizona);
Suquamish en Duwamish: ‘Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de zonen en de dochters van de aarde. Wij hebben het web van het leven niet geweven, we zijn niet meer dan een draad erin.
Wat we doen met het web, doen we met onszelf.’ (Opperhoofd Seattle, 1786–1866, Washington);
Ba-kongo: ‘Man en vrouw, waar je niet van houdt, doe dat je naasten niet aan.’ (Angola).

Kiezen hoe je naar jezelf kijkt

We zien de wereld zoals we denken dat hij is. En we zien onszelf zoals we denken dat we zijn. Je kan te mager zijn en nog steeds
vinden dat je te dik bent. Je kan best slim zijn en geloven dat je dom bent. Onwaardigheid is een lens die zichzelf bevestigt.

Als je bepaalde gedachten over jezelf voldoende herhaalt, of als ze je voldoende zijn opgedrongen toen je nog klein was, worden ze
een overtuiging en ga je ze ook geloven. Ze worden een bril met gekleurde glazen waarmee je naar jezelf en het leven kijkt.

Mindfulness meditatie leert je zien dat je die bril ophebt. Je kan je bril misschien niet meteen afzetten, maar je leert wat je denkt te
herkennen als een gedachte die kan en zal veranderen in de tijd. Een gedachte die gevormd werd door omstandigheden in een periode
waarin je misschien niet wist hoe je er anders mee om moest gaan. Die gedachte is dus niet absoluut.

Dit is een belangrijk inzicht dat je in de mindfulness training verwerft. Je ziet dat alles wat jij jezelf vertelt geen feiten zijn.
Toch is je verhaal heel reëel in zijn effect! Je gedachten kunnen je meenemen in vreugde en in verdriet, in een leuk verhaal en in een
stressvol verhaal. Ze bepalen uiteindelijk ook je gemoed en versterken zo verder de lens waarmee je naar jezelf en naar je leven kijk,
waardoor je in een vicieuze cirkel terechtkomt.

 

Het verhaal over de zonsondergang

Is niet de zonsondergang.

Het verhaal over jezelf is niet jezelf.

De zonsondergang is meer.

Jij bent meer.

 

 

 

Jouw bril

Welke kleur heeft jouw bril? Door te observeren word je er niet door gevangen en verliest de kleur van de glazen zijn macht over jou.
Het deel in jezelf dat observeert, is niet het deel dat leeft vanuit de zelflimiterende overtuigingen en verhalen en wordt er dus ook niet
door bepaald. Het is het gewaarzijn zelf, en dat is er al voordat het bewustzijn met al zijn ideeën en herinneringen, standaarden en
opinies begint na te denken en te oordelen. Het is gewoon gewaar. Het voegt niets toe. Het is aanwezig en laat toe te zijn wat er is met
een warme omhelzing. Dit is liefde.

 

Zoek het licht niet buiten jezelf, maar in jezelf.

 

 


Begin Over Mij HoogbegaaftheidDyslexieBeroemde Mensen met de Gaven van dyslexieDit Moet u WetenStukje economieDe economie van KondratieffFavoriete koppelingenVan plastic olie MakenJuridischHondenEnergieBacteriƫnDe piramide van MaslowSteve JobsBorderlinevoedingangst voor de OverheidJaloersdrugswerkende mensen NarcismeJo Janssen Porta Mosana verwijderd dochter van haar vaderlieverbeter.nlBoeddhaWubbo Ockels het is genoeg we zijn te ver gegaan WederkerigheidRegelsgermaansegeneeskunde www.quarter-horses.nlwww.gastenverblijf-rogery.beHomeopathieMedisch falenTransformatie