Hoogbegaafd
Dyslectici
Juridisch

 Je mag nooit onrecht aan vaarden.

Dwingendrecht, Regelendrecht.

Evenredigheidsbeginsel, 
Het beginsel dat niemand van zijn eigen kwalijk gedrag mag profiteren.
Zekerhijdsrecht, Wanprestatie, Onrechtmatigendaad, Zorgvuldigheidsnorm,
Het Causa-beginsel bij de overdracht,
Het beginsel van Opgewekte schijn,
Rechtsvinding.  
Het vertrouwensbeginsel,
Het gelijkheidsbeginsel,
Het beginsel van behoorlijk bestuur, 
Het rechts zekerheids beginsel.
Het ongescheven recht neemt nog steed een belangrijke plaats in.
Het volgens ongescheven recht in de maatschappelijk verkeer betaamt.

Legaliteitsvereisten bij bestraffing.

Detournement de pouvoir:
 Misbruik van de bevoegdheid door een overheidsorgaan. Hiervan is onder meer sprake wanneer de overheid haar bevoegdheid aanwendt voor een ander
doel dan waarvoor zij gegeven is. 
Misbruik van recht, 
Recht: betekend goed en eerlijk.
Recht is de kunde van goed, billijk, eerbaar leven, de medenmens niet benadelen, ieder het zijne doen toekomen.
Recht is een instrument om conflicten tussen personen op vreedzame wijze uit de wereld te helpen.
Het verschaftantwoorden op de vraag: Welken beslissing is overeengkomstig de normen die hier te lande behoren te worden nagestreeft en waarvan naleving
zo nodig met de sterke arm kan worden afgedwongen.   

Eerbieding van priveleven,
Recht op eigendom,
Recht op een eerlijk proces,
Behandeling binnen een redelijke termijn,  
Macht currupeerd

Duizend agenten slikken sufmakende pillen

AMSTERDAM - 

Naar schatting 1000 Nederlandse politieagenten slikken pillen als anti-depressiva die concentratieverlies en sufheid veroorzaken.


 

Het medicijngebruik is een gevolg van post-traumatische stress vanwege heftige ervaringen op hun werk. Dat schrijft Joost van der Wegen in zijn boek Onder Spanning dat donderdag verschijnt, meldt dagblad Metro.

Onderzoekers van de Politieacademie noemen het gebruik van medicijnen door agenten „een serieus veiligheidsprobleem”. Volgens Van der Wegen hebben de medicijnen directe invloed op het werken op straat. Ze tasten volgens hem het beoordelingsvermogen aan, geven dubbel zicht en kunnen ze agenten suf en minder alert maken. „Het kan echt gevaarlijk zijn.”

 

Emotionele vrijspraak op Bonaire

door Jolande van der Graaf
AMSTERDAM / KRALENDIJK - 

Nozai Thomas (27) en Kabes Melaan (35), de twee mannen die eerder op Bonaire onschuldig werden veroordeeld wegens moord, zijn donderdagnacht (onze tijd) door het gerechtshof in Kralendijk vrijgesproken en van alle blaam gezuiverd. Het openbaar ministerie bood de Bonairianen ter plekke verontschuldigingen aan voor het justitiële schandaal dat anderhalf jaar geleden door De Telegraaf werd ontrafeld en blootgelegd.


 
Nozai Thomas zat zes jaar onschuldig vast.Foto: Onne Visser
Kabes Melaan kreeg 24 jaar gevangenisstraf opgelegd en zat acht jaar onterecht in de cel.Foto: EIGEN FOTO
Advocaat mr. Geert-Jan Knoops.Foto: ANP

Na een ruim tien uur durende rechtszitting kwam het hof om half acht plaatselijke tijd met het voor Nozai en Kabes verlossende woord. Huilend van opluchting en blijdschap, maar ook om alle jaren die zij onterecht in gevangenschap moesten doorbrengen, hoorden de jongemannen hun vrijspraak aan.

Nozai en Thomas waren vannacht dermate geëmotioneerd, dat zij nog niet konden reageren. Hun advocaat Geert-Jan Knoops: “Het is ongekend hoe deze zitting verliep. Het hof had slechts een half uur nodig om met een uitspraak te komen. Justitie bood Nozai en Kabes onmiddellijk verontschuldigingen aan voor al het leed dat deze mannen is aangedaan.”

Vuurtoren

Het duo werd in 2005 veroordeeld voor de moord op de broers Martis, destijds doodgeschoten bij de vuurtoren Spelonk. De werkelijke dader, Macho Wanga, had het bloedbad aanvankelijk bekend maar wees later plotseling Nozai en Kabes aan als daders. Wanga ontsnapte daarmee aan levenslang en werd veroordeeld tot achttien jaar cel. De onschuldige Nozai en Kabes kregen acht, respectievelijk 24 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Psycholoog Lucio Ricardo stond de twee tijdens hun gevangenschap bij en ontdekte dat er iets helemaal mis was. Hij legde de zaak anderhalf jaar geleden voor aan het Telegraaf Cold Case Team dat intensief onderzoek deed en op een ware beerput stuitte.

Farce

Uit het Telegraafonderzoek kwam naar voren dat het forensisch onderzoek op de plek van het misdrijf een farce was, dat verklaringen niet door politie en justitie werden geverifieerd en dat roddels en achterklap als feiten waren aangevoerd. Bovendien bleek allerlei, voor Nozai en Kabes ontlastend bewijsmateriaal willens en wetens door politie en justitie voor de rechters achtergehouden.

Nozai Thomas, die onder de zware druk van urenlange verhoren een valse bekentenis aflegde, had bovendien een sluitend alibi dat door het OM was weggemoffeld. Ook Kabes, die altijd was blijven ontkennen, kon de dubbele moord gezien de tijdspanne niet hebben gepleegd.

Huzarenstukje

De zaak kwam onder de hoede van advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Hamburger en hun team die een waar huzarenstukje verrichten en liefst 1500 uur in de zogeheten Spelonk-zaak staken. De raadslieden lieten onder andere uitgebreid, nieuw forensisch onderzoek verrichtten en dienden vervolgens een herzieningsverzoek in.

Het hof heropende daarop de zaak: een Nederlands rechercheteam werd ingevlogen om de zaak opnieuw tegen het licht te houden. In dat onderzoek werden onder meer veertig getuigen gehoord. Het OM zag in enorme fouten te hebben gemaakt en vroeg eerder dit jaar om vrijspraak.

'Niemand moest me nog'

Nozai Thomas, die zijn straf al had uitgezeten, keek eerder dit jaar in De Telegraaf terug op de horrorjaren in de cel. “Ik woonde bij mijn moeder, zat op de mavo en werkte als installateur, toen ik van het ene op het andere moment in de gevangenis belandde. Elke dag heb ik gebeden. Soms ging het redelijk, op andere momenten was het de hel. Ook toen ik weer vrijkwam, bleef ellende me achtervolgen. Niemand moest me nog, iedereen zag me als moordenaar.”

Kabes zat liefst acht jaar vast, tot het hof zijn straf in juli opschortte in afwachting op het vonnis. “De eerste twee jaar zat ik in de Koraal Specht-gevangenis op Curacao. Daar was het verschrikkelijk. Later werd ik overgeplaatst naar Bonaire waar ik het iets beter had. Het is heel erg om te zijn opgesloten voor iets dat je niet hebt gedaan. Altijd hield ik fotootjes van mijn kinderen bij me. Alleen voor mijn dochtertjes wilde ik blijven vechten,” zei Kabes afgelopen zomer.

 

Opgepakte hooligan blijkt agent

BRUSSEL - 

Een Belgische voetbalhooligan die deze week in Portugal is opgepakt, blijkt politieagent te zijn. De man was voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Benfica en Anderlecht betrokken bij een massale vechtpartij. Daarbij werd onder anderen een Portugese agent gemolesteerd.

 
Foto: Peter Schoonen

De agent maakte onderdeel uit van een groep van zeker honderd Belgische hooligans die puur en alleen naar Lissabon leken te zijn afgereisd om te knokken. De bende bestormde dinsdagavond een metrostation waar op dat moment een groep Beneficiasupporters zich ophield. Wat volgde was een massale veldslag, waarbij over en weer rake klappen vielen. Ook een Portugese agent die tussenbeide wilden komen, moest het ontgelden.

De politie pakte in totaal zeven raddraaiers op, zo meldt Het Laatste Nieuws. Groot was de verbazing onder de Portugese agenten toen bleek dat een van de arrestanten een collega uit België was. De man is werkzaam bij de politie in Brussel. Ook daar zijn ze verrast over de ‘hobby’ van de man. ,,Dat iemand van ons in zijn vrije tijd hooligan speelt en dan ook nog een collega in Portugal afrost, is niet best”, zo reageert een Brusselse agent.

De man is inmiddels weer vrij en heeft een forse boete gekregen. Hij mag binnenkort de politieleiding in Brussel tekst en uitleg geven.
 


Klacht niet vervolging (art.12 Sv)

Het Openbaar Ministerie bepaalt welke strafbare feiten het voor de strafrechter wil brengen. Deze vervolgingsbeslissing wordt genomen door de officier van justitie.

De officier van justitie beoordeelt onder meer of het feit bewezen kan worden en of het algemeen belang gediend is bij vervolging.
Vervolgens bepaalt de officier van justitie of er met een transactie of een strafbeschikking kan worden volstaan of dat de strafrechter zich over de zaak moet buigen.

Niet vervolgen

De officier kan ook besluiten om de zaak niet te vervolgen of af te doen met een transactie of strafbeschikking,
terwijl belanghebbenden vinden dat de zaak voor de rechter moet worden gebracht.
In dat geval kunnen direct belanghebbenden een bijzondere klachtprocedure starten en de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Artikel 12 Sv-procedure

Deze procedure is vastgelegd in de artikelen 12 en verder van het Wetboek van Strafvordering.
Vaak wordt daarom gesproken van een ‘12 Sv-procedure’ of een ’procedure klacht niet-vervolging’.
Deze procedure is voor iedere belanghebbende zonder bijstand van een advocaat toegankelijk.

Gerechtshof: inhoudelijke behandeling

Wanneer direct belanghebbenden de zaak aan het gerechtshof voorleggen, stelt het zich een aantal formele vragen: Is het gerechtshof bevoegd?
Is de klager ontvankelijk? Als al deze vragen met ‘ja’ worden beantwoord, behandelt het gerechtshof het beklag inhoudelijk. 
Het betrekt bij zijn beslissing de technische aspecten van de zaak (zoals de bewijsbaarheid) en het algemeen belang bij het wel of niet vervolgen.
Het hof zal de stukken bestuderen, adviezen vragen en klager en beklaagde oproepen om te worden gehoord. Vervolgens adviseert het OM het hof.

Klager gelijk: alsnog naar rechter

Na de inhoudelijke behandeling kán het gerechtshof het beklag gegrond verklaren. Als de klager in zijn gelijk wordt gesteld,
betekent dat niet meer en niet minder dan dat het hof reden ziet om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen.
Het betekent niet dat de zaak in een veroordeling zal eindigen. Daar beslist de rechtbank over.
Het gerechtshof beoordeelt slechts of er punten zijn die door een strafrechter onderzocht moeten worden.

Rechtbank: onderzoek strafbaarheid

De officier van justitie zal de zaak aanbrengen bij de rechtbank. Die gaat dan onderzoeken of er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit en een strafbare dader.
Ook het OM zal dan opnieuw naar de zaak kijken. Het OM kan de rechter vragen het feit bewezen te verklaren en de verdachte te veroordelen,
maar kan ook vrijspraak vragen.

 
 

Onschuldige man zat 42 jaar vast

 
 

Taylor had geen idee hoe hij de Iphone, die in zijn hand werd gedrukt, moest gebruiken. "Ik loop technologisch gezien ver achter na al die jaren in gevangenschap."

Dinsdag werd de man vrijgelaten en woensdag deed hij zijn verhaal in Amerikaanse media. Er waren twijfels gerezen over zijn veroordeling destijds.
Hij kon het onlangs op een deal gooien met de aanklagers. "Ik ben onschuldig maar ik als ik dat vol blijf houden ben ik nog jaren vanuit de gevangenis aan het procederen."

Het betreffende Pioneer hotel in Tucson (Arizona) brandde tijdens kerst 1970 af. Honderden mensen waren er aanwezig voor een kerstviering.
Toen het vuur uitbrak bleken de nooduitgangen geblokkeerd. De brandweerladders waren te kort om bij de bovenste verdiepingen te komen.
Sommige gasten zaten vast in hun kamer en werden levend verbrand, anderen kwamen om door een sprong uit het raam.

Taylor was 16 toen hij die nacht werd gearresteerd. Hij wilde gratis eten en drinken pakken uit het hotel.
De blanke jury veroordeelde hem tot levenslange gevangenisstraf nadat de brandweer had gezegd dat de verantwoordelijke 'waarschijnlijk een neger' was.
De bewuste brandweerman zei deze week dat zijn uitspraken niets van doen zouden hebben gehad met de arrestatie van Taylor.

"Ze waren puur op mij gericht", zegt Taylor daar nu over. "Ze hadden het over 'de kleine jongen, de kleine negerjongen". Of de veroordeling een rassenkwestie was, weet hij niet,
zegt hij. "Maar het was in ieder geval niet eerlijk hoe ze met mij omgingen".

 Interessante casus in Oostenrijk. Een bankovervaller was 20 jaar geleden gepakt en heeft enkele jaren vastgezeten.
Hij heeft nu de 63.000 euro buit van justitie uitgekeerd gekregen. Er was geen andere partij die de buit claimde.
De bank had verzekeringsgeld verkregen en de verzekering voelde zich niet geroepen om de aan de bank vergoede schade bij de bankovervaller te claimen.
Justitie zat dus met de buit omhoog en de beste oplossing leek het hun te zijn het dan maar aan de overvaller te geven...
Een mooi voorbeeld hoe de wet boven de menselijkheid te stellen tot rare beslissingen kan leiden. Waanzin is het, maar ja, de wet hè.


 

 

Vrachtwagenchauffeurs met een volle lading hoeven van de politie en de transportsector binnenkort niet meer direct te stoppen na een stopteken van de politie als ze de situatie niet vertrouwen.

De bestuurders kunnen eerst 112 bellen om na te gaan of de agenten echt zijn. Dat hebben politie en de transportsector met elkaar afgesproken,
meldt het AD.
Steeds vaker zijn er namelijk overvallen waarbij de criminelen zich voordoen als politiemensen. De transportcriminaliteit kost de sector ongeveer 350 miljoen euro per jaar.

  
De afgelopen drie jaar zijn in Nederland meer dan 200 politieagenten ontslagen vanwege een schending van de integriteit.
Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws naar foute agenten over de jaren 2008, 2009 en 2010.

In totaal heeft de Nederlandse politie ruim 4.000 integriteitsonderzoeken gedaan.
Het gaat om zaken als rijden onder invloed, downloaden van kinderporno en lekken van informatie naar criminelen.
De politietop noemt dat aantal 'onacceptabel', aldus RTL.

Uit een overzicht van de Raad van Hoofdcommissarissen blijkt dat het gaat om ernstige integriteitsschendingen,
zoals een agent die samenwoont met een drugsdealer.
Volgens RTL zou er zelfs een politiemedewerker zijn geweest die zijn minderjarige kind aanbood voor betaalde seks.

De raad zei zaterdagavond in een reactie op de cijfers dat schending van de integriteit binnen de Nederlandse politie stevig wordt aangepakt.
Uit de gegevens die door de korpsen worden bijgehouden,
blijkt dat zowel disciplinair als strafrechtelijk fors wordt opgetreden als er sprake is van ongeoorloofd gedrag, zowel in diensttijd als privé,
aldus een persbericht.
Het aantal politiefunctionarissen dat betrokken is bij een intern onderzoek naar een mogelijke integriteitsschending is volgens de raad de afgelopen 3 jaar vrijwel gelijk gebleven.

De afgelopen drie jaar zijn in totaal 219 agenten ontslagen wegens wangedrag,
zegt RTL. Daarnaast verlieten 101 agenten vrijwillig de politie nadat ze wangedrag hadden vertoond.
Bij elkaar zijn dat 320 agenten die moesten vertrekken. Nog eens 179 agenten kregen voorwaardelijk ontslag.

Drie agenten worden verdacht van doodslag of moord, of pogingen daartoe.
De Nederlandse politiebond wijt een deel van het wangedrag aan traumatische gebeurtenissen op het werk,
waardoor agenten psychische klachten kunnen krijgen.

 


Ina Post vrijgesproken

DEN BOSCH -  Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ina Post, in 1987 veroordeeld tot zes jaar cel voor de moord op de 89-jarige mevrouw Kolstee in Leidschendam, alsnog vrijgesproken.

Volgens het hof is er geen bewijs dat de toenmalige bejaardenverzorgster Post de 89-jarige mevrouw Kolstee in haar woning heeft gewurgd.
De bekentenissen die Post toen deed in de geruchtmakende moordzaak, zijn volgens het hof niet betrouwbaar genoeg.

De toenmalige bejaardenverzorgster Post zou de bejaarde vrouw in 1986 in haar woning hebben gewurgd.
Post heeft destijds een aantal keren bekend dat ze de oude vrouw heeft gedood, maar trok die bekentenissen ook al snel weer in.
Ze zou zijn bezweken onder de druk van haar verhoorders, om van hen af te zijn. Ze werd in 1987 alsnog veroordeeld tot zes jaar cel.

Twijfels

De rechtszaak werd vorig jaar door de Hoge Raad heropend, na gerezen twijfels omtrent de juistheid van die veroordeling.
Post zou slachtoffer zijn geworden van een rechterlijke dwaling, na een slecht rechercheonderzoek.

In die herzieningsprocedure eiste het Openbaar Ministerie vorige maand opnieuw zes jaar cel, in de overtuiging dat Post mevrouw Kolstee van het leven heeft beroofd.
Post zou op de kascheques van het slachtoffer uit zijn geweest.
 


DEN BOSCH -  De korpsleiding van de politie Brabant-Noord heeft afgelopen vrijdag een 51-jarige hoofdagent buiten functie gesteld. Dat is dinsdag bekendgemaakt.
Hij zou begin september twee ambulancebroeders hebben bedreigd toen ze hulp verleenden aan een familielid. De hoofdagent was toen niet in functie.

De ambulancemedewerkers hebben aangifte tegen de hoofdagent gedaan. Er loopt nu een strafrechtelijk en een disciplinair onderzoek tegen hem.

Het is de vierde keer in korte tijd dat het korps Brabant-Noord negatief in het nieuws komt.
In april werd bekend dat een 50-jarige brigadier buiten functie was gesteld, nadat bij haar thuis een hennepkwekerij was gevonden. De vrouw is inmiddels ontslagen.
In augustus werd een 56-jarige brigadier buiten functie gesteld wegens „een conflict in de relationele sfeer”.
Deze man heeft woensdag overigens te horen gekregen dat hij weer mag komen werken.
Dertien agenten moesten in september bij de korpsleiding komen omdat ze bijverdienden als beveiliger bij een muziekfestival. Zij kregen een reprimande.

Twee nepagenten stelen inhoud kluis van tachtiger

  • zaterdag 10 november 2012, 22u07
  • Bron: Belga
  • Auteur:mtm

     

     

 

Twee mannen die zich voordeden als agenten, hebben zaterdagavond een bejaarde man beroofd van zijn persoonlijke bezittingen in Angleur.

 

 

De twee mannen waren erin geslaagd om de woning van de tachtiger binnen te dringen in Angleur. Ze toonden de man hun wapen. De valse agenten vertelden hem dat ze op zoek waren naar inbrekers en vroegen hem naar zijn kluis. De man deed wat hem gevraagd werd en opende de kluis. Daarop werd hij opzij geduwd en beroofd. In de kluis lag geld, juwelen en een jachtgeweer. De mannen konden de benen nemen met de buit.

 

 

De man, die de politie kon verwittigen, verkeert in shock.

 

 

 

 


 

 

 
Nadat DNA-test zijn onschuld bewezen hadden, is een man in de Verenigde Staten vrijgelaten na een gevangenisstraf van 32 jaar. De nu 50-jarige Andre Davis was veroordeeld voor de verkrachting en moord van een 3-jarige in 1980.

DNA-tests hadden uitgewezen dat Davis, een Afro-Amerikaan, niet de dader van de misdaad geweest kon zijn. In maart werd de zaak in hoger beroep behandeld en besloot de rechtbank tot een nieuw onderzoek.

Vrijdag besloot het parket in Illinois om de aanklacht tegen Davis te laten vallen. Daardoor stapte Davis vrijdagavond als een vrij man door de poort van de zwaarbewaakte gevangenis in Tamms.


Privacy niet veilig bij politie

door Gijsbert TermaatAMSTERDAM -  Bij alle verhoren van verdachten in strafzaken moeten politie en justitie voortaan een advocaat toelaten.
Dat is het gevolg van een opmerkelijke uitspraak door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vorige week in de zaak-Brusco versus Frankrijk.

Gunst

Vastgelegd is dat verdachten bij alle verhoren recht hebben op aanwezigheid van hun advocaat", aldus de Rotterdamse strafpleiter André Seebregts.
"Vanaf nu kunnen verhoren waarbij dat niet gebeurt zelfs worden uitgesloten van het bewijs. Zaak voor politie en justitie om een en ander onmiddellijk te gaan regelen."


 

Tot nu toe werd het advocaten in ons land slechts als gunst toegestaan in de verhoorkamer te zijn.
Dat betekende dat raadslieden bij het eerste, vaak cruciale verhoor nooit welkom waren. Bovendien moesten advocaten steevast in een hoek zitten en mochten zij niets zeggen.
"Zelfs een kuchje kon de recherche verbieden", zegt Seebregts. "Maar dat is nu voorbij. Voortaan kan ik naast mijn cliënt plaatsnemen en ingrijpen als het verhoor niet goed loopt."

Het arrest door het Straatsburger Hof draagt volgens strafrechtdeskundigen bij tot eerlijker processen, bovendien zijn de rechten van verdachten zo beter gewaarborgd.
Ook zal het aantal gerechtelijke dwalingen naar verwachting teruglopen.
In veel andere landen, zoals Engeland of Amerika, is allang bij wet geregeld dat advocaten bij de verhoren zitten.
Ook met verslagen van verhoren moet het totaal anders,
vinden onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en het Instituut voor Strafrecht en Criminologie.

Bij grote en complexe strafzaken dienen voortaan alle geluids- en video-opnamen van het verhoor in het dossier te worden gestopt, bepleiten de experts.
Dit omdat de wijze waarop rechercheurs verhoorverslagen maken sterk verschilt.

Een proef op de som toonde aan dat sommige rechercheurs bepaalde vragen helemaal niet opnamen.
Anderen bleken vragen aan verslagen te hebben toegevoegd die niet eens waren gesteld. Aarzelingen, stiltes of gestotter werden zelden of nooit verwerkt in de verslagen.

Duitse hardrijders gered door rechter

HERFORD -  Een Duitse rechter spreekt sinds kort alle te hard rijdende automobilisten vrij omdat de flitspalen langs de snelwegen volgens hem een inbreuk zijn op de privacy van de automobilisten.
 

Kantonrechter Helmut Knöner (62) heeft tot nu toe al 42 snelheidsovertreders zonder geldboetes zijn gerechtszaal uit laten lopen. De vrijgesproken hardrijders werden allemaal gefilmd of gefotografeerd door flitscamera’s van de Duitse wegenpolitie, wat volgens Knöner privacyschending is.

 

Privacy

“Verkeerscontroles zijn je reinste oplichterij”, meent de rechter. “Er bestaat geen wet die zegt wanneer, waar en door wie de metingen worden opgeslagen en verwerkt en dat schendt de privacy van de bestuurders.”

“Ik ben van mening dat de overheid en de politie hun zakken vullen met de controles, in plaats dat ze handelen om het verkeer veiliger te maken”, zegt de rechter in de Duitse krant Bild.

 

Terroristen

Het fotograferen van hardrijders staat echter wel degelijk in het Duitse wetboek vermeldt, maar deze regel klopt niet, meent Knöner.

“Ook zonder medeweten van de betrokkenen, mogen buiten de woning beeldopnames gemaakt worden”, leest paragraaf 100 H, artikel 1 van het Duitse wetboek van strafvordering.

“De betreffende paragraaf ging oorspronkelijk over het identificeren van terroristen”, meent de rechter. “Hij is iets aangepast om te betrekken op verkeersovertreders en dat mag absoluut niet.” Kantonrechter Knöner is dan ook niet van plan te stoppen met het vrijspreken van geflitste automobilisten.

'Tijdbom onder honderden strafzaken'

ENSCHEDE -  Strafrechtadvocaten in Twente wachten met spanning af in welke zaken politiemensen betrokken waren als hulpofficier terwijl ze daartoe niet bevoegd waren. Maandag werd bekend dat de afgelopen jaren in Twente zo'n 25 politiemensen als hulpofficieren hebben gediend, terwijl ze niet over het vereiste certificaat beschikten. Sommige van deze hulpofficieren zouden betrokken zijn geweest bij wel 250 zaken.

 

„Dit legt een tijdbom onder duizenden zaken', constateert de Enschedese strafrechtadvocaat Robert Speijdel. Hij heeft het Openbaar Ministerie dinsdag per brief gevraagd bekend te maken om welke zaken het gaat. De consequenties kunnen volgens Speijdel enorm zijn. De advocaten Hans Onland en Rob Oude Breuil laten zich in soortgelijke bewoordingen uit. „Het OM heeft een serieus probleem', stelt Oude Breuil.

Oude Breuil verwacht bovendien een domino-effect. „Het is nu bekend geworden dat het in Twente is gebeurd, maar ik acht de kans groot dat dit ook in andere regio's het geval is geweest.” Al eerder is gebleken dat onder meer in Brabant onbevoegde hulpofficieren aan het werk zijn geweest.

Hulpofficieren geven onder meer opdrachten tot huiszoekingen en inbewaringstelling van verdachten. Als ze hiertoe niet bevoegd blijken te zijn geweest, kunnen onderzoeken en verkregen bewijs met terugwerkende kracht onrechtmatig worden verklaard. Ook bekentenissen die door verdachten zijn afgelegd terwijl ze op last van een onbevoegde hulpofficier werden vastgehouden, kunnen mogelijk als ongeldig worden bestempeld. Al met al bestaat de kans dat tal van zaken heropend gaan worden als advocaten hiertoe verzoeken indienen bij de Hoge Raad.

Politiemensen die ook als hulpofficier werkzaam zijn, moeten om de drie jaar een toets afleggen om hun certificaat te kunnen verlengen. Dit is in veel gevallen nagelaten. „Onbegrijpelijk', vindt Speijdel. „Wij advocaten moeten cursussen volgen en worden elk jaar getoetst. Dan mag je van de kant van politie en justitie toch ook verwachten dat ze bijblijven in hun vak en strenge regels hanteren.”

Het OM is overigens niet van plan complete lijsten onder advocaten te verspreiden met daarop alle zaken waarin onbevoegde hulpofficieren zijn ingezet. Wel krijgen advocaten zo snel mogelijk antwoord als ze willen weten of dit in een of meer bepaalde zaken het geval is geweest, laat een woordvoerster wet

elderse politie beperkt jacht op winkelinbrekers

NIJMEGEN -  De politie Gelderland-Zuid rukt voortaan niet meer uit voor inbraken bij bedrijven en winkels. Volgens politiewoordvoerder Ben van Ingen Schenau moet het korps zuinig omgaan met de capaciteit: "Wij willen graag boeven vangen, maar het is zonde van onze tijd om midden in de nacht bij een kapotte winkelruit te staan."

 

Volgens Van Ingen Schenau gaat het om nieuw beleid. "We gaan wel ter plaatse als er een vermoeden is dat we de boef nog kunnen vangen, als er zeer sterke aanwijzingen zijn dat de daders nog binnen zijn, maar anders niet. Als de vogels al zijn gevlogen, heeft het voor ons geen zin daar te gaan staan."

Sporen

Ondernemers die 's nachts het slachtoffer worden van een inbraak, kunnen de volgende dag aangifte doen bij de politie. "De sporen lopen niet weg. De technische recherche komt toch niet midden in de nacht."

Van Ingen Schenau benadrukt wel dat voor woninginbraken een ander beleid geldt. "Woninginbraken hebben nog steeds de hoogste prioriteit bij ons, daarbij worden mensen echt in hun huiselijke omgeving aangetast en dat heeft veel persoonlijke impact. Maar bij een inbraak bij een bedrijf gaat het om economische schade, daar is de veiligheid niet zodanig aangetast dat mensen daar niet meer durven te werken." Ondernemers moeten zelf goed op hun spullen passen, benadrukt de woordvoerder.

Beveiligingsbedrijf Locked Safe Holland Security uit Hurwenen dat het nieuwe korpsbeleid gisternacht aan den lijve ondervond, is woedend. Medewerkers van het bedrijf spoedden zich in allerijl naar een inbraak bij een autodealer, maar kregen tot tweemaal toe te horen dat de politie niet kwam. "Voor mij als ondernemer is het koren op de molen, wij komen namelijk wel. Maar als rechtgeaarde Hollander vind ik het te gek voor woorden dat je geen beroep meer kunt doen op de politie", foetert eigenaar Toine Theunissen. "Als je geen dieven kunt overdragen, dan komen ze gewoon niet. Hier zakt je broek vanaf. Waar hebben we de politie dan nog voor?"

MKB-Nederland vindt de nieuwe werkwijze van het korps 'zorgelijk'. "Dit lijkt een soort vrijbrief voor dieven dat als je er maar snel in en er weer uit bent, dan komen ze toch niet", reageert Els Prins van VNO-NCW/MKB-Nederland. "Je kunt van een afstand niet beoordelen of de dader nog in de buurt is."

DEN BOSCH -  Een 56-jarige brigadier van het politiekorps Brabant Zuid-Oost is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 2 maanden celstraf wegens het wegnemen van harddrugs en meineed. Het korps ontsloeg de brigadier afgelopen december. Hij was sinds begin vorig jaar geschorst.
Uit onderzoek bleek dat de brigadier harddrugs afkomstig uit onderzoeken had weggenomen. Daarnaast verwijt het korps de man het herhaaldelijk niet naleven van interne protocollen en regels, zoals het niet melden van zaken bij zijn leidinggevende. 

 AMSTERDAM -  Alle 25 politiekorpsen in ons land overtreden de wet als het op de bescherming van privacygevoelige gegevens van burgers aankomt, terwijl ook de Koninklijke Marechaussee op grote schaal de normen overschrijdt. Dat blijkt uit interne politierapporten die de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom in bezit heeft gekregen.

Het gaat om gegevens van zowel verdachten als getuigen. Informatie over wat iemand op zijn kerfstok heeft en wie aangifte van iets heeft gedaan is volgens Bits of Freedom niet veilig. „Het is zeer schokkend wat we boven tafel hebben gekregen, want de Wet politiegegevens (Wpg) wordt met voeten getreden. Op geen enkele wijze tonen de politiekorpsen aan dat ze zorgvuldig met zeer vertrouwelijke informatie omgaan, terwijl er gewoon dwingende wettelijke regels voor gelden”, constateert onderzoeker Rejo Zenger.

Vandaag zal Bits of Freedom de bevindingen openbaar maken en krijgt een groot aantal Tweede Kamerleden de onderzoekgegevens opgestuurd.


GENT - Advocaat Frank Van Vlaenderen, die afgelopen weekend met 1,8 promille alcohol in zijn bloed met zijn auto acht paaltjes ramde in Gent, heeft ontslag genomen als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Gent. Dat meldt de Gentse persrechter.

Van Vlaenderen botste zaterdagochtend omstreeks 2.30 uur met zijn Alfa Romeo op de Kortrijksesteenweg in het centrum van Gent. Hij moest naar eigen zeggen plots uitwijken voor een wagen die van rechts kwam. Van Vlaenderen knalde tegen een achttal ijzeren paaltjes tussen twee tramsporen. Hij raakte niet gewond.

'Als gevolg van het verkeersongeval waarbij advocaat Frank Van Vlaenderen dit weekend betrokken was, heeft hij reeds maandag op formele wijze zijn ontslag aangeboden als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent', zegt persrechter Jan Van den Berghe woensdag.

'Meester Frank Van Vlaenderen nam zelf de beslissing om zijn ontslag aan te bieden aan de voorzitter van de rechtbank. Verder heeft hij ook expliciet zijn verontschuldigingen aangeboden.'

'In afwachting dat zijn ontslag officieel aanvaard wordt zal hij ook in geen enkele zaak meer als plaatsvervangend rechter zetelen.'

Moordenaars lopen vrij rond door geldgebrek
Veel moordenaars blijven vrij rondlopen omdat politie en justitie
geen geld hebben om ze op te pakken, schrijft het AD.

  Advocaat mag altijd bij verhoor door Saskia Belleman en Jolande van der Graaf
 

 Begin Over Mij HoogbegaaftheidDyslexieBeroemde Mensen met de Gaven van dyslexieDit Moet u WetenStukje economieDe economie van KondratieffFavoriete koppelingenVan plastic olie MakenJuridischHondenEnergieBacteriƫnDe piramide van MaslowSteve JobsBorderlinevoedingangst voor de OverheidJaloersdrugswerkende mensen NarcismeJo Janssen Porta Mosana verwijderd dochter van haar vaderlieverbeter.nlBoeddhaWubbo Ockels het is genoeg we zijn te ver gegaan WederkerigheidRegelsgermaansegeneeskunde www.quarter-horses.nlwww.gastenverblijf-rogery.beHomeopathieMedisch falenTransformatie